2010. január 29., péntek

egymaga

Sötét volt,sehol egy lélek. Zavartan járta a kihalt utcákat,részeg volt...vagyis inkább ittas. A közeli bárban töltötte a délután nagy részét,s most szédelgett ki onnan. Nem akart felönteni a garatra de úgy érezte bánatát csak az ital enyhítheti. Fejében kusza gondolatok tömkelege,de összefüggést nem talált sehogy sem. - a tegnap este szócsatája,a múltheti telefonbeszélgetés,a II.világháború hadeseményei,édesanyja hangja,öngyilkossági kísérlete utáni baráti fejmosások,szerelem,gyűlölet- Mind egyetlen egy fejben,egyszerre.Teljesen zavart volt,beszélni sem tudott volna ha valakivel találkozik. Túl nagy a nyomás mostanság,sok mindenre kell figyelnie,ezért magára alig marad ideje. Túlontúl durva az emberekhez,főleg azokhoz akiket szeret. Sosem volt az a kedves fajta...mindig tartja a távolságot,de mostanában még azokat is taszítja magától,akiket közel engedett. Ahogy rója a macskakövekkel kirakott utcákat lassan elillan az alkohol mámor s tudata tisztulni kezd. Sorba rakja a gondolatokat...a II.világháború most igen csak mellékesnek látszik. A veszekedést kibékülés követi majd,s rájön most egyedül magára akar koncentrálni... Helyre rakni az értékrendjét,a kapcsolatait.Nincs ideje a múlton mélázni... Úgy sem tudja helyrehozni a vélt vagy valós hibáit.Nem is akar erőlködni,túl sokat tett már így is. A jelenre koncentrál és arra a személyre akinek nem akar csalódást okozni. Csöndes még a szerelem,titkos a kezdete,ismeretlen mások előtt. Mégis földöntúli boldogsággal tölti el a tudat,hogy ismerheti Őt! Lassan pirkad.Házuk ajtajában áll.Még egy utolsó pillantás a kihalt utcára s maga után gondosan zárja be a nehéz tölgyfa ajtót.


Elképzeli,hogy csak Ők ketten vannak csak Ők és semmi más.Együtt állnak egy esernyő alatt,de nem esik az eső s szorosan ölelik egymást!!

2010. január 27., szerda

Ők

Tökéletes mivoltának sziluettje suhan a sötét sikátor áporodott falain.Éjszaka volt és még az eső is zuhogott.
Esernyője alatt szinte ki sem látott s arcát mindenki elől elrejtette hatalmas fehér sálja.
Senki nem ismeri itt,senki nem tudja honnan jött vagy hová megy. Apró lábait gyorsan pakolgatta egymás elé,mint aki valami elől menekül. Ő csak egy árnyék,akiről senki nem tud semmit,s ügyel arra,hogy ez így is maradjon. Túl sokszor adta ki magát,túl sokszor bánta is meg gyengeségét s naivságát. Árnyként könnyebb a létezést átvészelni. Tetszik neki,hogy ismeretlen a környék,s maga is ismeretlen a vidéken. A sikátorból kilépvén viszont arcára rémület ül ki. A látvány hirtelen és megdöbbentő.Ismerős alak ki előtte áll mozdulatlanul,némán mégis oly so
kat mondóan,hogy a lány szíve görcsbe szorul. A férfi nem csak ismerős...hogy is írhatná le ennyivel,hiszen Ő az aki elől menekül,akit nem kívánt látni soha többé. Most mégis ott áll teljes valójában s mélyen a szemébe néz. Oly mélyen,mint az a tőr mit a lány szívébe szúrt és amit hosszú hónapokig forgatott a sebben. Nem tudta mit tegyen...ledermedt,szóra nem nyílt ajka. Hosszú percekig nézték egymást mire a férfi megszólalt...csöndesen,kisfiúsan,de a lehető leghatározottabb modorban. Egy szó mit nagyon régen mondott már ki...egy szó mi mindent elmond...egy szó mellyel sosem szeretett dobálózni...egy szó amit életében a második nőnek mond...egy szó ami talán a legszebb s mégis a legkétségbevonhatóbb. Reakciót nem várva megcsókolta a lány homlokát,hátat fordított s bűntudatával karöltve távozni készült. Ekkor a lány megfogta a kezét...tudta,már nincs visszaút,most már ők együtt örökre,szemben a világgal. Megrendíthetetlen,Visszavonhatatlan,Kétségtelen...a legtisztább és legőszintébb szerelem ami végre felszínre bukkant!

2010. január 24., vasárnap

boldog?!


Szilánkosra tört álmokat ragasztgat szobája közepén ülve.Nem illeszkednek a darabok egymáshoz...néhány már elveszett közülük. Sosem lesznek meg...de valahogy még sincsen kétségbe esve. Nézegeti ahogy csodaszép álmai darabjai fekszenek a padlószőnyegen. Furcsa,bizsergető érzés önti el és átjárja egész testét. Ő igazából boldog! Rá kell jönnie,hogy nincs oka álmokat,beteljesületlen vágyakat kergetni.Csak szét kell néznie való életében,mennyien szeretik és mennyieket szeret. A valóság nem mindig olyan borzongató,mint hitte,vagy ahogy eddig tapasztalta. Régi álmait feledve fel kell állnia és a kukába söpörni élete defektes részét. Bár feledni nem is kell,nem is szabad... Miből merítene erőt? De a boldogság nem ott leledzik ahol eddig kereste. Mindig is boldog volt,csak szenvedéseibe mélyedve nem figyelt semmire. Mit nevez az ember boldogságnak?Mitől lesz boldog valaki? Nem tudja Ő sem...de annyiban biztos,hogy nem az a boldogság,ha minden tökéletes! Az élet több tökéletességnél...és ha minden tökéletes az sem biztos,hogy élsz. Az ősi ösztön mindenkiben él...az ezred éves küzdeni akarás!

2010. január 2., szombat

börtön


Csak akkor tudhatod mit szeretne Ő ha Te is tudod mit akarsz.

Ördögi kör,miből szabadulni csak eszeveszett harcok által lehetséges!

Harc magaddal,Vele és a szíveddel,mi nem mindig a helyes döntés irányába sodor.

Csak egy valamit kell megjegyezni!Bármilyen nehéz is,mond meg mit szeretnél Tőle.

Legalább az elméd legyen szabad ha Te már belestél az Ő börtönébe...